Marc Goyvaerts


Exameneisen...

Zevende kyu - blauwe gordel met streep
 Standen:
Neko Ashi Dachi

 Stoten:
Tetsui Komekami Uchi
Tetsui Oroshi Ganmen Uchi
Tetsui Hizo Uchi
Tetsui Yoko Uchi (Jodan - Chudan - Gedan)

 Blokkering:
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke (in Kokutsu Dachi)

 Trappen:
Mae Chusoku Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

 Kata:
Pinan Sono Ichi

 Ademhaling:
Ibuki Sankai

 

kaidodojo
kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo