Wat is Karate?

Karate is een vechtkunst, die is ontstaan op de Ryukyu-eilanden van het huidige Okinawa, Japan. Het is ontstaan uit de samenvoeging van het Chinese Kempo en de inheemse vechtkunsten van Okinawa, die ’te’ (手, letterlijk ‘hand’) werden genoemd.

Bij karate ligt de nadruk vooral op het gebruik van stoot-, trap- en afweertechnieken (te-waza, geri-waza en uke-waza). In het curriculum van sommige karatestijlen komen ook worpen, klemmen, verwurgingen en worsteltechnieken voor.

Een karatetraining wordt gewoonlijk onderverdeeld in verschillende onderdelen. De vaste onderdelen zijn kihon (basistechnieken), kata (een set technieken, die een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders uitbeeld) en kumite (oefengevecht). Bij sommige karatestijlen zijn er ook nog andere trainingsonderdelen zoals kobudo (wapentraining), makiwara-training (stootpaal- of stootzaktraining), hojo undo (conditionering en gewichtstraining), tameshiwara (breektechnieken) en kiko (energetische oefeningen).

Een beoefenaar van het karate wordt een karateka genoemd.

Bij het karate maakt men gebruik van een bandensysteem van verschillende kleuren, om leerlingen van verschillende graad te kunnen onderscheiden. De lagere kleurbanden noemt men in het karate de kyu-graden. De zwarte band rekent men tot de dan-graden. Nadat een leerling de zwarte band heeft behaald, kan de graad enkel omhoog gaan via de dan-graad.

Karate behoort tot de harde vechtkunsten, maar het bevat meer dan alleen de fysieke toepassing van agressie. Hoewel er wedstrijden worden gehouden, gaat het bij karate niet om het winnen of verliezen, maar om de verbetering van het karakter van de beoefenaar. Karate mag uitsluitend voor zelfverdediging gebruikt worden en zoals een gezegde luidt: “Karate Ni Sente Nashi”, ofwel “In karate is er geen eerste aanval”. Over de betekenis hiervan bestaat echter geen eenduidigheid: veelal wordt dit gezegde eenvoudig opgevat als een gedragsregel van niet aanvallen, doch op een dieper niveau luidt een uitleg dat een geoefende op een aanval van een tegenstander kan anticiperen. Ander beroemde gezegden luiden: Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht en Zeven keer vallen, acht keer opstaan.

Sempai Serge vat het mooi samen in een interview op het EK 2020: https://atv.be/nieuws/arenahal-ontvangt-ek-full-contact-karate-91669