Syllabus

De leerstof tot 15 jaar is identiek aan deze van de volwassenen
enkel de leerstof opgesplitst, daar waar een volwassene 1 examen
doet voor een volgende kyu-graad, moeten de kinderen 2 examens doen,
met als uitzondering het examen voor 10e kyu. Hiervoor worden 3 examens
afgenomen: witte band 1 streepje, witte band 2 streepjes en dan oranje
band of tiende kyu.

Witte band met 1 streepje

Witte band met 2 streepjes

Verschillend met de volwassenen is dat bij de kinderen de gordel niet
volledig gekleurd is, maar enkel voorzien van een kleur over de lengte
van de gordel. De streepjes op de gordels zijn steeds zwart.
Kinderen van 15 jaar zullen automatisch overgaan naar een kyu graad.
Voor de examens bij kinderen vanaf negende kyu is het 1e examen altijd
opgebouwd uit de standen, stoten, blokkeringen en trappen, het tweede
examen aanvullend met de kata, sanbon kumite of gevechtsrenraku.
De inhoud is dan ook na te lezen bij de kyu graden.

Overzicht Kyu graden

Tiende kyu – oranje gordel

Negende kyu – oranje gordel met streep

Achtste kyu – blauwe gordel

Zevende kyu – blauwe gordel met streep

Zesde kyu – gele gordel

Vijfde kyu – gele gordel met streep

Vierde kyu – groene gordel

Derde kyu – groene gordel met streep

Tweede kyu – bruine gordel

Eerste kyu – bruine gordel met streep

Shodan – zwarte gordel