Marc Goyvaerts


Exameneisen...

Negende kyu - oranje gordel met streep
 Standen:
Sanchin Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)
Kokutsu Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)
Musubi Dachi

 Stoten:
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan - Chudan - Gedan)

 Blokkering:
Seiken Chudan Uchi Uke (in zenkutsu dachi)
Seiken Chudan Soto Uke (in zenkutsu dachi)

 Trappen:
Mae Geri Chudan Chusoku

 Kata:
Taikyoku Sono Ichi
Taikyoky Sono Ni

 Ademhaling:
Nogare (Omote en in Ura)

 Algemeen:
De geschiedenis van Shinkyokushin

 

kaidodojo
kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo